Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Program výuky

Mgr. Zdeněk Kurfürst

Cvičíme především cviky, postavené na tradičním předávání v linii rodiny Yang, což je jedna z nejslavnějších rodin v historii Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan, Tai Či Čuan).
V pozadí cvičení Tai Chi Chuan je přirozený stav člověka – šťastný, spokojený, sebevědomý a plný života a energie. A k tomu bylo nutno rozvinout obsáhlý a komplexní program cvičení Chi Kung.
Proto součástí studia jsou statická i pohybová cvičení Chi Kung, která mají buď komplexní účinek na celé tělo nebo jsou zaměřeny specificky podle aktuálních potřeb cvičence.

Mimo cviky z linie rodiny Yang cvičíme Osm Kusů Brokátu (Ba Duan Jin), což je pohybový Chi Kung, který slouží jak k posílení těla a rozvoji jeho pružnosti, tak i ke zlepšení zdraví cvičence. Toto cvičení je rozšířeno v různých variantách napříč celou Čínou, což jen ukazuje, o jak prospěšný soubor cviků se jedná. Naše verze vychází z Hung Kuen.